Τηλ.: 210 8086345 / Κιν.: 6972 082179

Check up, Γενική αίματος και Βιοχημικές εξετάσεις

-
Check up
Ποιες μετρήσεις περιλαμβάνει η κάθε εξέταση και τι πληροφορίες μας δίνει;
Γενική αίματος
 
Ονομάζεται η εξέταση που δίνει πληροφορίες για τον αιματοκρίτη Ht, την αιμοσφαιρίνη Hb, τον αριθμό λευκοκυττάρων WBC , τον λευκοκυτταρικό τύπο και τους ερυθροκυτταρικούς μας δείκτες . Οι τελευταίοι είναι αιματολογικές παράμετροι που αφορούν μορφολογικές μεταβολές ή αλλοιώσεις αναφορικά με το μέγεθος, σχήμα και είδος των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Είναι μια πολύ σημαντική εξέταση αφού παρέχει πολύτιμες διαγνωστικές πληροφορίες για την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού, είναι δε από τις συχνότερα ζητούμενες και διενεργούμενες εξετάσεις αίματος στο εργαστήριό μας.


Βιοχημικές
 

Ονομάζονται όλες οι εξετάσεις προσδιορισμού μιας ουσίας στο αίμα, γιατί αφορούν σε ανίχνευση οργανικών και ανόργανων ουσιών και γιατί χρησιμοποιούν βιοχημικές μεθόδους για τον προσδιορισμό τους.

Σκοπός της μέτρησης αυτών των παραγόντων είναι η διάγνωση ασθενειών. Πρόκειται για εξετάσεις απλές και κοινές και πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση στο εργαστήριό μας.

Οι πιο συχνές είναι: σάκχαρο, ουρία ,κρεατινίνη, λευκώματα ή πρωτείνες, τρανσαμινάσες (SGOT, SGPT), αλκαλική φωσφατάση (ALP) ,γ-γλουταμική-τρανσφεράση (γ-GT), χολερυθρίνη, γαλακτική αφυδρογονάση (LDH), κρεατινική κινάση (CPK), ολική χοληστερίνη, HDL, LDL τριγλυκερίδια, ολικά λιπίδια, αμυλάση, λιπάση, ιόντα όπως Na, K, Ca, P, Mg, Cl, Cu, Fe, φερριτίνη, τρανφερρίνη, κ.λπ.


Check ups

Μικρό check up

Περιλαμβάνει:
 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Χοληστερόλη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL – (καλή χοληστερόλη)
 • LDL – (κακή χοληστερόλη)
 • Αθηρωματικός δείκτης
 • Τρανσαμινάση SGOT
 • Τρανσαμινάση SGPT
 • Αλκαλική φωσφατάση
 • γ-GT
 • Σίδηρος
 • Ασβέστιο
 • Κάλιο
 • Νάτριο
Μεγάλο check up

Ό,τι περιλαμβάνει το μικρό check up και επιπλέον:

 • CPK
 • LDH
 • Ολική χολερυθρίνη
 • Φερριτίνη
 • Μαγνήσιο

Προσφορά μήνα Οκτωβρίου

Μέχρι και τέλη Οκτωβρίου, τα Σύγχρονα Διαγνωστικά Εργαστήρια σας δίνουν τη δυνατότητα να κάνετε το μικρό check up με κόστος 50€ και το μεγάλο check up με κόστος 70€!